Kristine Steensen Gestaltterapi

Vandreterapi og telefonterapi

Behov for noen å snakke med? Jeg har for tiden ledig kapasitet til vandreterapi, telefonterapi og skjermterapi. Ta kontakt.

Kort ventetid!

Du er varmt velkommen!

Jeg er utdannet Gestaltterapeut ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI), og er medlem av Norsk gestaltterapeutforening (NGF). Som medlem i NGF har jeg klage- og forsikringsordning, krav om å følge veiledning hos en sertifisert veileder, og å jevnlig innrapportere ett bestemt antall timer profesjonell faglig oppdatering (PFO). Jeg følger til en hver tids gjeldene regler og lover for personvern, og er oppdatert i henhold til GDPR.

Jeg tilbyr terapi via telefon og Whereby.

Telefon og digitale tjenester har mange fordeler i form av at de er lett tilgjengelig for mange, et godt alternativ nå i covid-19 pandemien, og praktisk i en hektisk hverdag. Jeg har også utviklet et eget tilbud «vandretelefon», som søker å utnytte fordelene det kan være at klienten er i sine selvvalgte trygge omgivelser, helst alene i skog eller park.

Telefon og digitale tjenester er derimot ikke egnet for alle typer utfordringer. Sammen med klienten vurderer jeg derfor i løpet av den første samtalen om utfordringene klienten har egner seg for den bestemte plattformen. Det kan også bli nødvendig å revurdere valgte plattform underveis i terapiforløpet. Vi snakker sammen om sårbarheter og fordeler ved nettopp den valgte plattformen, og avtaler hva vi skal gjøre dersom f.eks. forbindelsen blir brutt. Dette er viktig for vår begges trygghet i bruk av tjenesten. Nettbaserte kommunikasjonsformer krever også et eget fokus på personvern og sikkerhet på brukerplattformene, noe jeg er veldig oppmerksom på. Jeg bruker derfor kun tjenester med tilfredstillende personvern, og har valgt norskdrevne Whereby

For øyeblikkelig hjelp, ring

  • Ambulanse 113 eller legevakt 116 117
  • Røde Kors-telefonen 815 55 201
  • Mental Helse 116 123
  • Sosial og ambulant akuttjeneste 23 48 70 90