Individualterapi

Trenger du noen å snakke med? Da er du ikke alene. Vi trenger alle noen som kan lytte, se oss slik vi er akkurat nå, og som våger å romme våre mørke fasetter. Vi trenger noen som kan hjelpe oss å lyse i kriker og kroker, der vi ikke kommer til alene.

Hver og en av oss har den særegne styrken og kompetansen til å overleve i livene våre. I vanskelige perioder kjennes det imidlertid ikke sånn ut. Vi kan kjenne oss små, feil, ødelagt eller utilstrekkelige, og vi kan syns at «de andre» ødelegger for oss. Men kanskje kjennes det ut som det er på tide å leve livet, ikke lenger kun overleve.

Som gestaltterapeut arbeider jeg ut fra at endring, ny innsikt og lindring skjer når du henter ansvaret for hvordan du har det tilbake til deg, når du blir den du er. Det er imidlertid ikke så enkelt alltid, og det kan kreve varlig tilnærming i trygg relasjon.

Gjennom samtaler og enkle kreative eksperimenter oppdager, utforsker og utdyper vi terrenget sammen.