Gruppeterapi – oppstart høst 2021

Gruppeterapi er en god inngang til å bli bedre kjent med seg selv. Vi erfarer oss selv i samspill med de andre i gruppen – her og nå. Innenfor gruppens trygge rammene kan vi oppdage, utforske og utfordre fastlåste mønstre og forventninger til oss selv og til andre. Hver og en bestemmer selv hva hen ønsker å dele, og hva hen vil holde tilbake. Alle deltagerne har taushetsplikt.

cropped-image2.jpg

Oppstart tidsavgrenset gruppeterapi – for terapistudenter ved Norsk Gestaltinstitutt (NGI)

Gir 20 timer ved deltagelse alle gangene.

Gruppens sammensetning: max 8 deltagere

Tider: kommer Tidspunkt: kveldstid

Sted: Helgesens gate 10, Oslo

PÅMELDINGSFRIST: kommer

Påmelding her

Oppstart pågående gruppeterapi – åpent for alle

Gruppens sammensetning: max 8 deltagere

Tider: kommer Tidspunkt: dagtid

Sted: Nesodden

Påmeldingsfrist: kommer

Påmelding her

Mer informasjon kommer. Ta kontakt med meg dersom du har spørsmål om gruppene.