Gruppeterapi – oppstart høst 2021

Gruppeterapi er en god inngang til å bli bedre kjent med seg selv. Vi erfarer oss selv i samspill med de andre i gruppen – her og nå. Innenfor gruppens trygge rammene kan vi oppdage, utforske og utfordre fastlåste mønstre og forventninger til oss selv og til andre. Hver og en bestemmer selv hva hen ønsker å dele, og hva hen vil holde tilbake. Alle deltagerne har taushetsplikt.

cropped-image2.jpg

Oppstart tidsavgrenset gruppeterapi – for terapistudenter ved Norsk Gestaltinstitutt (NGI)

Gir 21 timer PFO ved deltagelse alle gangene, i henhold til NGIs krav om at terapistudenter skal gå i gruppeterapi.

Tre timer hver gang, inkludert en liten tepause underveis. Gruppens sammensetning: 4-8 deltagere

Tider: 22.09, 06.10, 20.10, 03.10, 17.10, 01.12 og 15.12.  Tidspunkt: kl. 17.00-20.00

Dager og tidspunkter kan endres underveis dersom alle deltagerne i gruppa er enige.

Sted: Relationshop i Helgesens gate 10, Oslo. Det sørges for god plass til alle, og til enhver tids gjeldende smittevernsanbefalinger følges. 

PÅMELDINGSFRIST: 12.09 2021

Pris: kr. 4700,- (Betaling pr faktura)

Påmelding her

Oppstart pågående gruppeterapi – åpent for alle

Denne gruppen vil fortsette så lenge den har deltagere som ønsker det.

Vi har god plass i eget hus, og det er parkeringsplasser på stedet. Det flotteste er likevel å ta ferja fra Aker Brygge i Oslo, og gå kyststien 20 minutter. En god inngang til gruppeterapien som følger. Huset har et privat uteområde med bålpanne som kan tas i bruk når gruppen ønsker det.  Smittevern følges.

Gruppens sammensetning: 3-6 deltagere. Når gruppen blir full kan nye deltagere kun komme inn hvis noen slutter.

Tider: Annenhver torsdag Tidspunkt: kl 11.00-13.00 

Sted: Oksval, Nesodden

Pris: Kr. 550,- pr måned + kr. 275,- pr gang. Betaling pr. faktura en gang i måneden.

Deltagerne betaler kr 550,- pr måned som ett abonnement for å ha plass i gruppa, men utover det betaler du kun for de gangene du faktisk kommer. Evt oppsigelse av avtalen skal skje minimum en måned i forkant for å sikre forutsigbarhet for gruppas deltagere.

Oppstart torsdag 23.09.2021

Har du spørsmål om denne gruppen? Ta kontakt pr SMS: 92407542 eller e-post: terapi@kristinesteensen.no. Påmelding her