Gruppeterapi – oppstart vår 2022

Gruppeterapi er en god inngang til å bli bedre kjent med seg selv. Vi erfarer oss selv i samspill med de andre i gruppen – her og nå. Innenfor gruppens trygge rammene kan vi oppdage, utforske og utfordre fastlåste mønstre og forventninger til oss selv og til andre. Hver og en bestemmer selv hva hen ønsker å dele, og hva hen vil holde tilbake. Alle deltagerne har taushetsplikt.

cropped-image2.jpg

Oppstart tidsavgrenset gruppeterapi – for terapistudenter ved Norsk Gestaltinstitutt (NGI)

Gir 21 timer PFO ved deltagelse alle gangene, i henhold til NGIs krav om at terapistudenter skal gå i gruppeterapi.

Tre timer hver gang, inkludert en liten tepause underveis. Gruppens sammensetning: 4-8 deltagere

Tider: Oppstart vår 2022, datoer kommer.  Tidspunkt: kommer

Dager og tidspunkter kan endres underveis dersom alle deltagerne i gruppa er enige.

Sted: Relationshop i Helgesens gate 10, Oslo. Det sørges for god plass til alle, og til enhver tids gjeldende smittevernsanbefalinger følges. 

PÅMELDINGSFRIST: Ta kontakt ved interesse 

Pris: kr. 4700,- (påmeldingen er bindende når faktura er betalt)

Påmelding her