Kristine Steensen – bakgrunn

Jeg ble utdannet gestaltterapeut ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole i 2019; en NOKUT-godkjent og EAGT-kreditert privat høyskole i Oslo. Skolen er internasjonale anerkjent innen psykoterapi.

Utover det har jeg fordypet meg i enkelte felt gjennom kurs innenfor spesielt naturtilknyttet terapi, relasjonell psykoterapi, traumeterapi og livets siste fase/døden.

Fra tidligere er jeg utdannet etnolog/kulturhistoriker fra Universitetet i Oslo. Jeg jobbet ved Norsk Folkemuseum i flere år, og startet et doktorgradsarbeid, men avsluttet dette arbeidet. I mange år jobbet jeg som rådgiver i barnefaglig enhet i Utlendingsdirektoratet. Deretter var jeg leder på flere nivå i en barnehage. Kontakten med barn og unge vil jeg gjerne ha med meg videre, så jeg jobber jeg som lærervikar på Rudolf Steinerskolen Nesodden ved siden av å være gestaltterapeut i egen praksis. 

For å garantere klientsikkerhet- og rettigheter er jeg registrert i Register for utøvere av alternative behandling, og jeg er medlem av Norsk gestaltterapeutforening (NGF) og Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP). De norske foreningene er igjen knyttet opp til henholdsvis European Association for Gestalt Therapy (EAGT) og European Association for Psychotherapy (EAP). Jeg følger foreningenes retningslinjer og krav.

Jeg mottar veiledning fra godkjent veileder i gestaltterapi og innfrir krav om profesjonell faglig oppdatering (PFO).

Organisasjonsnummer: 919 541 423 MVA