Kristine Steensen – faglig bakgrunn

Utdanning:

 • Gestaltterapi ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole, 2015-2019
 • Barnerett ved Universitetet i Oslo, 2015
 • Kulturhistorie/Etnologi hovedfag ved Universitetet i Oslo og Bergen, 1997-2004

Arbeidserfaring:

 • Gestaltterapeut, Kristine Steensen Gestaltterapi, 2017-
 • Lederressurs og pedagogisk leder, Startgropa barnehage, 2013-2018
 • Rådgiver barnefaglig enhet, Utlendingsdirektoratet, 2009-2015 (med unntak av ett år permisjon)

Profesjonell faglig oppdatering (PFO):

 • The Well-grounded Therapist, workshop med gestaltterapeuter UKCP Miriam Taylor og Vienna Duff i England, 18.-20. juni 2021
 • At modnes som menneske, kurs med psykoterapeut MPF Hannah Jacobsen ved Vækstcenteret i Danmark, 2.-4. oktober 2020
 • Dialogues on Psychotherapy at the Time of Corona virus, webinar arrangert av Instituto de Gestalt HCC Italy, 15.-16. mai 2020
 • Vejen ind, kurs med psykolog Erik Elnegaard ved Vækstcenteret i Danmark, 31. januar-2. februar 2020
 • EAGT Gestalt Conference in Budapest, konferanse i Budapest 19.-22. september 2019
 • Relasjonens betydning i veiledning og terapi, kurs med kroppspsykoterapeut Karen Margrethe Sæbø i Oslo, 10.-11. mai 2019
 • Healing Emotional Injuries: Foregiveness and Letting Go, seminar med Leslie Greenberg i Oslo, 27. mars 2019
 • The Evolution of Subjectivity, workshop med dr. Ruella Frank i Edinburgh, 16.-18. november 2018
 • Den tavse stemme, workshop med dr. Peter Levine i København, 20. juni 2018
 • NGIs jubileumskonferanse, konferanse i Oslo 18.-19. november 2016

Jeg mottar jevnlig veiledning fra godkjent veileder i gestaltterapi.

For å garantere klientsikkerhet- og rettigheter er jeg registrert i Register for utøvere av alternative behandling, og jeg er medlem av Norsk gestaltterapeutforening (MNGF). Jeg følger foreningens retningslinjer og krav.

Organisasjonsnummer: 919 541 423 MVA