Kristine Steensen – faglig bakgrunn

 

Utdanning:

 • Gestaltterapi ved Norsk Gestaltinsitutt Høyskole, 2015-2019
 • Barnerett ved Universitetet i Oslo, 2015
 • Kulturhistorie/Etnologi hovedfag ved Universitetet i Oslo og Bergen, 1997-2004

Arbeidserfaring:

 • Gestaltterapeut, Kristine Steensen Gestaltterapi, 2017-
 • Lederressurs, Startgropa barnehage, 2017-2018
 • Pedagogisk leder, Startgropa barnehage, 2013-2018
 • Rådgiver barnefaglig enhet, Utlendingsdirektoratet, 2009-2015 (med unntak av ett år permisjon)
 • Museumslærer, Norsk Folkemuseum, 2002-2005
 • Kulturmedarbeider, Sandefjord kommune, 1995-1997

Profesjonell faglig oppdatering (konferanser, kurs og workshops):

 • De følsomme relationer, webinar med psykolog Susan Hart, deltager 20. mai 2020
 • Dialogues on Psychotherapy at the Time of Corona virus, webinar arrangert av Instituto de Gestalt HCC Italy, deltager 15.-16. mai 2020
 • EAGT Gestalt Conference in Budapest, deltager 19.-22. september 2019
 • Relasjonens betydning i veiledning og terapi, med Karen Margrethe Sæbø i Oslo, 10.-11. mai 2019
 • Healing Emotional Injuries: Foregiveness and Letting Go, med Leslie Greenberg i Oslo, 27. mars 2019
 • The Evolution of Subjectivity, med dr. Ruella Frank i Edinburgh, 16.-18. november 2018
 • Den tavse stemme, med dr. Peter Levine i København, 20. juni 2018
 • NGIs jubileumskonferanse i Oslo, deltager 18.-19. november 2016

Jeg er medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening og er forpliktet til å følge foreningens etiske retningslinjer.

Organisasjonsnummer: 919 541 423