Gestaltterapi

Gestaltterapi handler både om tanker, kropp og følelser, og om hvordan du bruker deg selv som menneske i dine omgivelser og i dine relasjoner.

Å fylle igjen de åpne hullene

Gestalt er tysk og betyr meningsfull helhet, form eller skikkelse.

En grunnsetning i gestaltterapi er at vi mennesker søker etter helheter og sammenhenger i våre tanker og følelser, og i våre omgivelser. Når helheten oppleves som ufullstendig fyller vi ut det som mangler selv.

Men av og til i livet møter vi utfordringer vi ikke klarer å løse der og da. Det kan være utfordringer i relasjoner og samliv, problemer med oppgaver vi ikke klarer å håndtere, erfaringer fra barndommen vi bærer med oss og mye annet. Da blir ikke gestalten lukket og vi bærer det med oss. Kanskje det også preger oss i livet på måter vi ikke helt ser selv, men kun aner.

Gestaltterapien har et mål om å lukke gestalten, slik at problemet ikke lenger oppleves som en uferdig helhet.

Støtte til selvstøtte

Gestaltterapi handler om å gi støtte til selvstøtte.

Hensikten med terapien er at klienten selv finner sine muligheter, begrensninger og potensiale. Gestaltterapeuten kan veilede klienten til å bli mer oppmerksom på seg selv ved sammen å utforske det som står frem som vesentlig akkurat der og da i situasjonen. Vi kaller det å finne figur mot grunn.

Det som trer frem i en terapisituasjon kan terapeuten og klienten utforske sammen slik at klienten kan få en ny eller dypere kjennskap til seg selv og hvordan han/hun/hen gjør det.

På den måten kan klienten lettere ta ansvarlige valg som er gode for en selv og omgivelsene.

Relasjonell terapi

Det finnes ingen objektiv sannhet, eller riktig og gal løsning på et problem. Det er og har alltid vært gode grunner til at klienten har gjort som en har gjort i situasjoner.

Det er kun klienten som kjenner seg selv og sitt eget liv, og hver enkelt må finne sin egen vei i den virkeligheten han/hun/hen forholder seg til. Derfor gir ikke gestaltterapeuten diagnoser, råd eller på annen måte definerer mennesker som noe.

Terapeuten er aktiv og nær som relasjon, og gir respons på det som er akkurat her og nå ut fra seg selv og sine egne reaksjoner. Ideen er at endring kun kan skje når vi er klar over det som er, ikke når vi forsøker å bli noe vi ikke er. Terapeuten skal hjelpe klienten med det. Og sammen bli klar over det som er. Terapien er derfor avhengig av en oppmerksom, empatisk og selvrefleksiv terapeut.

Du kan lese mer om Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI), og om gestaltterapi, her.