Gestaltterapi

Gestaltterapi omfatter tanker, kropp og følelser, og hvordan vi bruker oss selv som menneske i våre omgivelser og i våre relasjoner.

Å oppdage hvor vi er

I løpet av livet møter vi alle utfordringer vi ikke klarer å løse der og da. Det blir hengende ved, vi kommer ikke videre. Det kan være utfordringer i relasjoner og samliv, problemer med oppgaver vi ikke klarer å håndtere, erfaringer fra barndommen vi bærer med oss og mye annet. Vi kommer ikke videre før vi vet hvor vi står. Og at vi står.

Gestaltterapien søker ikke bare oppdage hvor «skoen trykker», eller hvorfor, men også hvordan «skoen trykker». Vi søker erfaringen av fenomenet her og nå. «Hvordan gjør du det?» «Hva blir du klar over?» Ved å gå inn i hvordan kan vi oppdage det vi vet men ikke ennå er bevisst. Og samtidig oppdage hvor vi er og hva vi trenger her.

Relasjonell terapi

Terapeuten er aktiv og nær som relasjon, og gir respons på det som er akkurat her og nå ut fra seg selv og sine egne reaksjoner. Sammen oppdager vi og undersøker. Terapien er derfor avhengig av en oppmerksom, empatisk og selvrefleksiv terapeut.

Du kan lese mer om Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI), og om gestaltterapi, her.