Om økogestaltterapi

Økogestaltterapi er en innfallsvinkel til å praktisere gestaltterapi som jeg er dypt inspirert av i mitt arbeid. For meg er øko et verdisett og et ståsted. Mennesket er ikke i sentrum av universet, men i gjensidig relasjon med alt annet. Slik er øko også et utgangspunkt for hvordan jeg oppfatter og opplever relasjon, tilknytning og tilhørighet. Det er nettopp sår og svik i relasjon og tilknytning som gjør at mange av oss oppsøker terapi.

Felles for alle økoterapeutiske retninger er en innstilling om at kontakt med natur i terapi gir positiv helsegevinst, både fysisk og psykisk. Stadig mer forskning understøtter dette. Helt konkret i terapi hos meg kan økogestaltterapi fremtre på flere måter. Her er noen eksempler.

  • Utendørs. Vi kan være utendørs, enten i en hel time eller deler av den, som inngang til og verktøy til tematikk vi arbeider med. Vi kan lene oss inn i omgivelsene utendørs som støtte, at vi er natur, eller kommunisere med en tredje part; du, jeg og treet/mauren/vinden (det som blir vesentlig der og da).
  • Vandring og bevegelse i natur. Det å jobbe terapeutisk i fysisk bevegelse kan være en inngang til indre prosesser. Jeg tilbyr også slike vandringer på Nesodden der det er behov for det.
  • Metaforisk. Bruk av vårt ikke-menneskelige kontaktnett gir tilgang til bilder og symboler på indre psykologiske prosesser som kan gi en dypere forståelse. Her kan vi ta inn dyr, planter, vær, årstider, elementer og andre fenomener klienten har et forhold til. Dette kan vi også gjøre innendørs.
  • Sanselig tilstedeværelse i omgivelsene. Uansett hvor vi er omgir vi oss av mye eller lite lys, lyd, lukt, smak og taktil føling. Og alle sansene er forbundet med nervesystemet vårt. Et varlig og oppmerksomt sansearbeid handler om å gi plass til den sanselige tilstedeværelsen, slik den fremtrer i terapien. Ikke for å fremprovosere noe nytt, men for å la bevisstheten forstå det den sanselige kroppen registrerer, og oppdage hva det gjør med deg.
  • Sted. Jeg er oppmerksom på at klientens reisevei, kontorets beliggenhet og utformingen av terapirommet bidrar til feltet vi skaper sammen og hva som skjer der. Det Lille Gestalthuset i Hagen på Nesodden inviterer kanskje til å få kontakt med sjøen, vinden, furutrærne og fuglene. Relationshop på Grünerløkka i Oslo inviterer kanskje til kontakt med andre mennesker, Akerselva, hunder på tur og matlukt. Stedet vi er danner rammen for arbeidet vårt der, uansett hva vi velger å gjøre med det.

We are part of a system of nested relationships. From the start of life, we form relationships with, attachments to, the other-than human world – land, creatures, plants, elements, place and more. This is not just an ecological fact but a psychological experience. All these relationships – human and non-human – make us who we are as human beings.

Mary-Jayne Rust 2020:112