Om

Jeg er gestaltterapeut fordi jeg er umettelig nysgjerrig på hvordan vi blir oss. Hvordan du er deg, jeg er meg – og hvem vi blir sammen.

Som medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening (NGF) er jeg underlagt jevnlig faglig oppdatering og veiledning med godkjent veileder.

Kristine Steensen

Gestaltterapeut mngf

Jeg har «alltid» vært nysgjerrig på psykologi og psykoterapi, og fant gestaltterapi da jeg trengte å gjøre noen endringer i mitt eget liv. Denne tilnærmingen traff meg.

Min tidligere utdanning som kulturhistoriker, og mange års yrkeserfaring som pedagog i barnehage og skole, har også vist meg at det finns like mange måter å se verden på, like mange sannheter, som det finns mennesker, og at vi alle gjør så godt vi kan i det miljøet vi er del av. Dette er min innstilling i møte med stagnasjon, traumer og kriser.

Jeg jobber blant annet med sorg, ensomhet, relasjonelle traumer og ulike former for utenforskap. Gjennom livet såres og krenkes mange av oss i relasjon på måter kropp og sinn ikke glemmer. Og vi heles også i relasjon, slik at tillit og trygghet kan gjenopprettes. Jeg ønsker alle velkomne i terapi, og ungdom spesielt. Ungdom skal vi ta vare på.

Fenomenologisk tilnærming, eksistensialisme, nevroaffektiv utviklingspsykologi og økopsykoterapi/eco psychotherapy er stødige påler i min praksis som gestaltterapeut.

I etterutdanning

Jeg er fortiden under utdanning til «Diploma in Contemporary Trauma Practice» ved Relational Change i England (2022-2023). I forbindelse med det tar jeg også flere andre kurs i traumeterapi.

Bakgrunn

Gestaltterapeut i egen praksis
(2017 – )
Jeg har hatt egen praksis i Oslo og på Nesodden siden 2017, med unntak av ett år i utlandet. I dette året etablerte jeg praksis via skjerm og telefon, og gjorde også gode erfaringer med det og har opprettholdt tilbud på den digitale plattformen Whereby.

Pedagog i barnehage og skole
(2015 – 2022)
Jeg har hatt ulike funksjoner i barnehage og skole i perioder som adjunkt, pedagog, avdelingsleder og vikarierende barnehageleder. Erfaringen fra barnehage og skole er nyttig for meg som gestaltterapeut i samtaler med barn og familier.

Rådgiver i Utlendingsdirektoratet
(2009 – 2015)
I denne tiden jobbet jeg for det meste som saksbehandler for enslige mindreårige asylsøkere. Møtene med traumatiserte barn og unge uten omsorgspersoner har preget meg som menneske og dannet grunnlag for et mitt engasjement for flyktninger.

Kulturhistoriker på Folkemuseet