Om

something’s lost, but something’s gained, in living every day

Joni Michell
Som medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening (NGF) er jeg underlagt jevnlig faglig oppdatering og veiledning med godkjent veileder.

Kristine Steensen

Gestaltterapeut mngf

Jeg har «alltid» vært nysgjerrig på psykologi og psykoterapi, og fant gestaltterapi da jeg trengte å gjøre noen endringer i mitt eget liv. Denne tilnærmingen traff meg personlig.

Gjennom en fenomenologisk tilnærming forholder vi oss til at det finns like mange måter å se verden på, like mange sannheter, som det finns mennesker som lever i den. Når vi sammen blir oppmerksomme på hvordan du preger og preges i dine omgivelser – og med dine relasjoner – ja, da faller kanskje noen løse biter på plass.

Jeg jobber blant annet med sorg, ensomhet, relasjonelle traumer og ulike former for utenforskap.

I forhold til arbeid med traumer er jeg bevisst at vi alle i ulik grad såres og krenkes i relasjon gjennom livet, på måter kropp og sinn ikke glemmer. Vi heles imidlertid også i relasjon, og for mange går det «av seg selv» når vi er i trygge og kjærlige relasjoner. For noen av oss kan det imidlertid være behov for ytterligere hjelp i kontakt, slik at tillit og trygghet kan gjenopprettes. Da kan psykoterapi være et godt tilbud.

Annet arbeid

I tillegg til å være terapeut i egen praksis er jeg frivillig leder av en sorggruppe ved Fransiskushjelpen i Oslo.

Jeg har bakgrunn fra arbeid i barnehage og skole og tar derfor i perioder kortere vikaroppdrag ved Rudolf Steinerskolen Nesodden.

Faglig bakgrunn

Gestaltterapeut mngf
Jeg ble ferdig utdannet gestaltterapeut ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI) våren 2019. Jeg har jobbet som terapeut i egen praksis siden. Det er krav om minimum treårig høyere utdanning for opptak til utdanningen, min bakgrunn er hovedfag i kulturhistorie fra Universitetet i Oslo fra 2005.

Diverse kurs i psykoterapi. Jeg har gjennom flere år fulgt diverse kurs hos kroppspsykoterapeut Karen Margrethe Sæbø, blant annet i kroppsbevisst psykoterapi, traumeterapi og sorgprosesser, samt meditativ nærværspraksis. Via KaMa-klinikken har jeg også blitt kjent med Vækstcenteret i Danmark, hvor jeg har deltatt, og deltar stadig, i kurs i meditasjon og psykoterapi.

I etterutdanning. Jeg er fortiden under etterutdanning til «Diploma in Contemporary Trauma Practice» hos gestaltpsykoterapeut og veileder Miriam Taylor ved Relational Change i England (2022-2023). Taylor er også orientert inn mot økopsykoterapi, noe jeg opplever at er en god tilnærming til traumeproblematikk. Jeg tar samtidig flere andre kurs i traumeterapi i Norge, bl.a. ved RVTS.